กี่ปาสคาลแปลง Atm, Kpa, Kg, Lt, Mmhg และ Mss ที่เทียบเท่ากันสำหรับ 1 Bar Unit คืออะไร?

เนื่องจากค่า Pascal มีค่าสูงมากจึงใช้หน่วยการวัดแบบแท่งในการคำนวณทางวิศวกรรม ยอมรับค่าความดัน 1 บาร์เป็นความดัน 100,000 ปาสกาล

กี่ปาสคาลแปลง

ค่าความดัน 1 บาร์ (แถบสัญลักษณ์) ถือว่าเท่ากับ 100,000 ปาสกาล เพื่อไม่ให้จัดการกับค่าที่สูงมากเมื่อทำการคำนวณทางวิศวกรรมจึงแนะนำให้ใช้หน่วยการวัดแท่งแทนปาสคาล หน่วยความดันปาสกาลคือหน่วยของความดันที่ยอมรับในระบบเมตริก การคำนวณทางวิศวกรรมต้องการค่าที่สอดคล้องกับหน่วยการวัดอื่น ๆ สำหรับความดัน 1 บาร์

เทียบเท่ากับ 1 บาร์ยูนิตต่อ atm, kg, lt, mmhg และ mss ได้อย่างไร?

ความดัน 1 บาร์มีค่าแตกต่างกันในแต่ละหน่วยวัด ค่าเหล่านี้มีดังนี้

1 Bar = 100.000 pa (ปาสกาล)

1 Bar = 0.986855 Atm (บรรยากาศ)

1 Bar = 750 mmhg (มิลลิเมตรปรอท)

1 Bar = 10.197,1621 กิโลกรัมแรง / ตารางเมตร (kgf / m²)

1 Bar = 100 kPa (กิโลปาสคาล)

1 Bar = 10,197 mss (เมตรของคอลัมน์น้ำ)

1 Bar ~ 8,0294 lt (ลิตร)

เมื่อแปลค่าความดัน 1 บาร์ค่า atm, kgf / m², pa, mmhg, kpa, mms และ lt จะเป็นไปตามข้างต้น ความดัน 1 บาร์มีช่วงค่าที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยการวัด

การทราบค่าความดันตามหน่วยการวัดเหล่านี้ทำให้สะดวกในการคำนวณต่างๆ หน่วยการวัดและค่ามีประสิทธิภาพในการคำนวณที่แม่นยำในสาขาวิศวกรรม

โพสต์ล่าสุด