แก้วน้ำมีกี่มล. นมและน้ำ 1 ถ้วยมีกี่กรัม?

แก้วถ้วยและแก้วประเภทอื่น ๆ มักใช้ในระหว่างการบริโภคของเหลว ฟังก์ชั่นที่ใหญ่ที่สุดของแก้วน้ำในหมู่นี้คือทำหน้าที่เป็นหน่วยวัดในครัว

1 ถ้วยมีกี่มิลลิลิตร (มล.)

ขนาดของเครื่องครัวที่อธิบายว่าเป็นแก้วน้ำนั้นมีปริมาตรไม่เกิน 200 มล. ขนาดนี้เท่ากับสองเท่าของแก้วชามาตรฐาน อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะพบแก้วน้ำจำนวนนับไม่ถ้วนในเครือข่ายการผลิตที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน แว่นตาเหล่านี้มีสีและการออกแบบที่แตกต่างกันมีหลากหลายขนาดในแง่ของปริมาณ อย่างไรก็ตามขนาดของแก้วในสูตรอาหารและขนมเป็นแก้วน้ำมาตรฐาน นั่นคือสามารถเติมของเหลว 200 มล. ลงในแก้วเหล่านี้ได้

นมและน้ำ 1 แก้วเทียบเท่ากันกี่กรัม?

ถ้วยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิลิตรในแง่ของปริมาตร อย่างไรก็ตามหากต้องการการแปลงหน่วยระหว่างมิลลิลิตรและกรัมควรคำนึงถึงความถ่วงจำเพาะของของเหลวที่เป็นปัญหาด้วย ดังนั้นน้ำ 1 ถ้วยจึงเท่ากับน้ำหนัก 200 กรัม เนื่องจากน้ำ 1 มิลลิลิตรเท่ากับ 1 กรัม

น้ำหนักของนม 1 แก้วมากกว่าน้ำเล็กน้อย ดังนั้นนม 1 มล. จึงเท่ากับ 1.03 กรัมโดยประมาณ ด้วยการคำนวณเล็กน้อยก็จะได้นม 1 ถ้วยเท่ากับ 206 กรัม นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและน้ำหนักแตกต่างกันไปตามชนิดของสาร

โพสต์ล่าสุด