อะไรคือสาเหตุของการกระโดดในขณะหลับ?

การกระโดดที่เกิดขึ้นในขณะหลับไม่ใช่อาการของปัญหา แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อคนเราเมื่อมีอาการรุนแรงมากและเป็นเหตุให้ต้องขอความช่วยเหลือจากแพทย์ก็ตาม

แม้ว่าคุณภาพการนอนหลับซึ่งลดลงควบคู่ไปกับความถี่ของช่วงเวลาการทำซ้ำและขนาดของความรุนแรงอาจทำให้เกิดความกลัวและความวิตกกังวลในตัวบุคคล แต่ก็มั่นใจได้ว่าเขาเข้าใจว่านี่เป็นสถานการณ์ปกติอย่างยิ่งในตอนแรก มักเป็นกระบวนการที่ป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไปความเหนื่อยล้าและความเครียดมากเกินไป

หยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ

การกระโดดในขณะที่หลับอาจทำให้คนที่ไม่สามารถรู้เกี่ยวกับปัญหากลัวว่าพวกเขามีปัญหา เมื่อรู้สึกว่าหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอาจกระตุ้นพัฒนาการของความกลัวและความวิตกกังวลได้

ในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างรุนแรงและการกระโดดอาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มหายใจอีกครั้ง ในช่วงเวลาเหล่านี้บุคคลนั้นจะตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงดังเมื่อหยุดหายใจขณะหยุดหายใจคือสภาวะการหายใจจะจบลงด้วยการกระโดดการกระโดดและการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากเกินไปประกอบกับเสียงนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรพิจารณาสถานการณ์เหล่านี้ในบริบทเดียวกับการกระโดดที่ประสบในช่วงเวลาที่หลับใหล

การเคลื่อนไหวของขาเป็นระยะ

อีกปัญหาหนึ่งที่พบในกระบวนการนอนหลับคือการเคลื่อนไหวของขาเป็นระยะ การเคลื่อนไหวของขาเป็นระยะระหว่างการนอนหลับมักเกิดขึ้นและมีประสบการณ์ในช่วงก่อนการนอนหลับที่เรียกว่าโรคขาอยู่ไม่สุขซึ่งเป็นอาการแปลกและรบกวนที่ขา แต่ทำให้บุคคลนั้นขยับขาได้ เป็นไปได้ค่อนข้างมากสำหรับผู้ที่มีอาการร้องเรียนดังกล่าวก่อนที่จะหลับเพื่อดูการเคลื่อนไหวของขาเป็นระยะในระหว่างการนอนหลับ

อะไรคือสาเหตุของการกระโดดหลับ?

โพสต์ล่าสุด