1 ไมล์สแกนดิเนเวียเท่ากับกี่กิโลเมตร (กิโลเมตร)? แกนหมุนสแกนดิเนเวียใช้ที่ไหน?

แกนหมุนสแกนดิเนเวียถูกใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในสวีเดนและนอร์เวย์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ทราบว่าไมล์สแกนดิเนเวียในตุรกีเท่ากับกี่กิโลเมตร

1 ไมล์สแกนดิเนเวียมีกี่กิโลเมตร?

คำถามที่ว่าไมล์สแกนดิเนเวียนกี่กิโลเมตรเป็นคำถามที่เป็นประเด็นในการแข่งขันในรายการโทรทัศน์ เป็นที่น่าสงสัยว่าไมล์สแกนดิเนเวียมีความยาวกี่กิโลเมตรเนื่องจากมีการรับรู้เพียงเล็กน้อยและไม่ได้ใช้กระบวนการคำนวณบ่อยครั้ง

1 ไมล์สแกนดิเนเวียที่ใช้ในนอร์เวย์และสวีเดนเท่ากับ 10 กิโลเมตร 10 ไมล์สแกนดิเนเวียเท่ากับ 100 กิโลเมตรและ 100 ไมล์สแกนดิเนเวียเท่ากับ 1,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ 1 กิโลเมตรเท่ากับ 0.1 ไมล์สแกนดิเนเวีย

แกนหมุนสแกนดิเนเวียใช้ที่ไหน?

แกนหมุนของสแกนดิเนเวียมักใช้ในนอร์เวย์และสวีเดน มักใช้แทนกม. เนื่องจากวัดความยาวได้ 10 กม. ไมล์ของนอร์เวย์คือ 11,298 กม. ในการใช้งานในอดีต ได้รับการยอมรับเป็น 10 กม. เนื่องจากจำเป็นต้องสร้างมาตรฐานในกฎระเบียบ

ไมล์สวีเดนเคยเป็น 10,687 กม. เมื่อรวมกับไมล์ของนอร์เวย์ด้วยการคำนวณที่ยากและน่าเบื่อทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 10 กม. เนื่องจากไมล์นอร์เวย์และไมล์สวีเดนมีขนาดเท่ากันจึงเริ่มใช้ชื่อนี้เป็นไมล์สแกนดิเนเวีย แม้ว่าจะให้ความสะดวกในการใช้งาน แต่มักไม่พบการใช้เพลาสแกนดิเนเวียในงานทางการ

แม้ว่าแกนหมุนของสแกนดิเนเวียจะใช้น้อยกว่า แต่ก็เป็นภาคส่วนที่พบมากที่สุดในยานยนต์ การคำนวณระยะทางเชื้อเพลิงของยานพาหนะจะเปลี่ยนเป็นไมล์ของสแกนดิเนเวียและการคำนวณน้ำมันเชื้อเพลิงและใช้โดยสาธารณะ แม้ว่ากม. จะใช้ในเอกสารทางการและเอกสารเนื่องจากความถูกต้องระหว่างประเทศ แต่หลายคนก็ใช้ไมล์สแกนดิเนเวียในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ

โพสต์ล่าสุด