โรคทางระบบประสาทมีอะไรบ้าง? - โรคทางระบบประสาทมีอาการอย่างไร?

โรคทางระบบประสาทเป็นหนึ่งในโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างร้ายแรง ระบบประสาท ได้แก่ สมองสมองน้อยไขสันหลังเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทส่วนปลาย ปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อพื้นที่นี้เรียกว่าโรคระบบประสาท โรคเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตามโครงสร้างหรือตามหน้าที่ ระบบประสาทประกอบด้วยสองส่วนหลักในร่างกาย แผนกเหล่านี้คือไขสันหลังและระบบของสมอง ระบบประสาทส่วนปลายประกอบด้วยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องของระบบประสาทที่เกิดจากระบบการเคลื่อนไหวและความสามารถทั้งหมดในร่างกายขึ้นอยู่กับระบบส่วนกลาง ปัญหาที่เล็กที่สุดและความบกพร่องในระบบประสาทอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ

โรคทางระบบประสาทมีอะไรบ้าง?

อัมพาต: เป็นโรคที่เกิดจากโครงสร้างประสาทและกล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดในสมองลดลงดังนั้นเส้นประสาทที่ให้การเคลื่อนไหวจึงเสียหายและไม่สามารถทำงานได้

โรคลมบ้าหมู: อาการชักที่กลายเป็นวิกฤตเป็นผลมาจากการสูญเสียสติเนื่องจากการทำงานของเซลล์ประสาทในสมองไม่สมบูรณ์

ป่วยทางจิต: เกิดขึ้นในผู้ที่มีพื้นฐานความคิดพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์และความผิดปกติทางพฤติกรรม

พาร์กินสัน: เป็นโรคของการเคลื่อนไหวโดยไม่สมัครใจและเหมือน tic ที่เห็นครั้งแรกในมือในร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการที่เซลล์ประสาทในสมองไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ: เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง

อัมพาตทางภาษา: เป็นโรคของการสูญเสียการทำงานของลิ้นเนื่องจากความเสียหายต่อระบบประสาท

Anosmia: เป็นโรคที่ไม่สามารถรับกลิ่นได้เนื่องจากความเสียหายของเส้นประสาทรับกลิ่น (เป็นโรคที่พบเห็นได้บ่อยเช่นโรคหวัด

Aphonia: มันเกิดขึ้นจากความเสียหายของเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราพูด Aphonia ยังสามารถตั้งชื่อเป็นการสูญเสียเสียงโรคคอและลำคอในภาษาทางการแพทย์

โรคพิษสุนัขบ้า: โรคนี้เกิดจากไวรัส

อาหารไม่ย่อยทางประสาท: โดยพื้นฐานแล้วเป็นโรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่ระบบประสาทไม่สามารถทำงานประสานกันได้และระบบประสาทสูญเสียการสั่งซื้อ สาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ การบริโภคชาหรือกาแฟมากเกินไปการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปโภชนาการที่ผิดปกติไม่สามารถปรับความเร็วในการรับประทานอาหารการกลืนอาหารที่มีขนาดใหญ่มากโดยไม่เคี้ยว

โรคโปลิโอ: เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้กล้ามเนื้อในไขสันหลังหดตัวและทำลายเซลล์ประสาท แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนี้แพร่กระจายจากอุจจาระและยารับประทานถูกนำมาใช้ในกระบวนการรักษา

โรคทางระบบประสาทมีอาการอย่างไร?

อาการของโรคระบบประสาทขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคโครงสร้างบุคลิกภาพ

อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับระบบป้องกันทางจิตวิทยา

โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นเป็นโรคจิตและโรคประสาท

- หากเกิดปัญหาทางจิตอาการต่างๆเช่นความวิตกกังวลความหวาดกลัวความรู้สึกไวเกินไปอาการใจสั่นจะเกิดขึ้นในผู้ป่วย

ผู้ป่วยแยกตัวออกห่างจากคนอื่น

เป็นผลให้ผู้ป่วยมีอารมณ์แปรปรวน

- พบได้ในอาการฮิสทีเรียเช่นมึนงงรู้สึกเสียวซ่าเป็นลมและความจำเสื่อม

- โรคซึมเศร้า

-Gods, ความคิดบกพร่อง, ความผิดปกติของการพูด

สูญเสียความรู้สึกของความเป็นจริง

สาเหตุของโรคทางระบบประสาทคืออะไร?

การติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อระบบประสาทภายนอก

- ภาวะแก่ก่อนวัย

- ได้รับบาดเจ็บสาหัส (อุบัติเหตุเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุด)

ความผิดปกติทางพันธุกรรม

โพสต์ล่าสุด