ความสำคัญของสมดุลอิเล็กโทรไลต์

อิเล็กโทรไลต์เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่พบในของเหลวในร่างกายซึ่งช่วยส่งสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำงานได้ อิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย ได้แก่ โซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียม ความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายมีความสำคัญต่อการทำงานปกติของเซลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเรา ระดับอิเล็กโทรไลต์ที่ไม่สมดุลเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารและระบบประสาทส่วนกลาง ในกรณีที่ไม่มีสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายสามารถมองเห็นสถานการณ์เช่นโรคหลอดเลือดสมองอาการชักหัวใจวายและความตายได้

โพแทสเซียมมีส่วนสำคัญในการทำงานของเส้นประสาทหลอดเลือดและหัวใจ ระดับโพแทสเซียมสูง (ภาวะไขมันในเลือดสูง) อาจทำให้หัวใจวายได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ภาวะไขมันในเลือดสูงอย่างรุนแรงควรได้รับการรักษาทันทีด้วยแคลเซียมคลอไรด์หรือแคลเซียมกลูโคเนต ระดับโพแทสเซียมต่ำอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและปวดขาสับสนเบื่ออาหารและหัวใจเต้นผิดปกติ หากระดับโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ำอาหารเสริมทางปากหรือทางหลอดเลือดดำสามารถทำให้ระดับปกติได้

หน้าที่หลักของโซเดียมคือการส่งสัญญาณประสาท น้ำตามเกลือในร่างกายดังนั้นโซเดียมส่วนเกินหรือขาดจึงทำให้เกิดการกักเก็บน้ำหรือสูญเสียน้ำ โซเดียมมากเกินไปจะทำให้เซลล์ขาดน้ำอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและความเหนื่อยล้า ความสับสนและการกระตุกของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเมื่ออาการแย่ลง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาโซเดียมส่วนเกินอาจทำให้เกิดอาการชักโคม่าหรือเสียชีวิตได้ ระดับโซเดียมต่ำอาจทำให้อ่อนเพลีย

แมกนีเซียมมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อการผลิตพลังงานการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน แมกนีเซียมในระดับสูงอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าทางเดินหายใจความดันโลหิตต่ำและการเต้นของหัวใจช้า ไตวายเป็นสาเหตุหลักของระดับแมกนีเซียมที่มากเกินไป การขาดแมกนีเซียมอาจส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ

แคลเซียมเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่มีหน้าที่มากมาย

ไม่เพียง แต่ส่งสัญญาณประสาทเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อกลไกการแข็งตัวของเลือดของร่างกายด้วย มีส่วนร่วมในโครงสร้างของกระดูกและฟันที่แข็งแรง มันมีบทบาทในการหดตัวของหัวใจและกล้ามเนื้ออ่อน ทั้งระดับต่ำและระดับสูงอาจทำให้เกิดอาการปวดกระดูกและชักกะทันหัน ระดับแคลเซียมที่ผิดปกติในกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบอาจทำให้หัวใจหลอดเลือดแดงและเส้นเลือดยุบได้

การควบคุมอิเล็กโทรไลต์มีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายและมีความสำคัญต่อสุขภาพของบุคคล ความรับผิดชอบหลักในการรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายอยู่ที่ไต

สุขภาพทันที

โพสต์ล่าสุด